Please refer to attachment : Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Akademik Serta Aktiviti Penyelidikan di kampus dan Pasca Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Semasa Pandemik Covid-19