TS. Wan Mohd Kamil bin Wan Ahmad

TS. Wan Mohd Kamil bin Wan Ahmad

General Manager

kamil.kl@utm.my
+603 2615 4219

FULL-TIME PROGRAMME

Ts. Nurul Alifah binti Jatarona

Ts. Nurul Alifah binti Jatarona

Head of Department Engineering

alifah@utmspace.edu.my
+603 2615 4462

Dr mohamad ahmad bin drs. nasrul

Dr mohamad ahmad bin drs. nasrul

Head of Department Computer Science and Services

mahmad.kl@utm.my
+603 2615 4778

Mohamad Asri bin Ibrahim

Mohamad Asri bin Ibrahim

Head of Department Geomatics and Built Environment

asri@utmspace.edu.my
+603 2615 4867

Mohamad shafie bin abdul rashid

Mohamad shafie bin abdul rashid

Head of Department Management

shafiear.kl@utm.my
+603 2615 4568

nurul nazihah binti ahmad

nurul nazihah binti ahmad

Executive (Administration)

nur fatin nabilah binti ahmad fauzi

nur fatin nabilah binti ahmad fauzi

Executive (UTM JB Campus)

nurfatin@utmspace.edu.my
+6018 3696 005

che rahaida binti tahir

che rahaida binti tahir

Senior Executive Assistant (Academic Management)